מדדים רפואיים
טכנולוגיה חכמה
ביטחון אישי

מאפיינים

מוצרים נלווים אופציונליים

גלאים

גלאים המותקנים בכל חדרי הבית

כלל הגלאים מחוברים לשעון ומאפשרים ניטור מיקום הלקוח בבית

NFC

חיישן דרכו ניתן לזהות את פרטי עונד השעון באמצעות אפליקציה

כל הנתונים נגישים באתר אינטרנט ייעודי בגישה אישית מאובטחת. המערכת מאפשרת תיעוד היסטורי של כל האירועים והמדדים שנלקחו באמצעות השעון בעבר

השעון אינו התקן רפואי ומשמש לקבלת נתונים בלבד, לכן אינו מחליף אבחון או טיפול רפואי ראוי. השימוש בשעון כפוף לכתב השירות ולתקשורת סלולרית תקינה